Le français avec André – Franciául Andrással

Bienvenue sur le blog d’André Gancz !

 

 

 

Ce blog s’adresse à tous les locuteurs de hongrois qui s’intéressent à la langue française : élèves, étudiants, professeurs, etc. On peut y trouver aussi bien des matériaux pour apprendre (articles de grammaire, exercices interactifs, etc.), que des articles méthodologiques et des matériaux didactiques.

 

Toute demande d’explication, toute idée d’amélioration, toute correction sont les bienvenues.

Isten hozta Gancz András blogján!

 

 

 

Ez a blog minden olyan magyarajkú személynek szól, aki a francia nyelv iránt érdeklődik: diákoknak, tanároknak stb. Ugyanúgy találhatók rajta tanuláshoz való anyagok (nyelvtani cikkek, interaktív gyakorlatok stb.), mint módszertani cikkek és tanításhoz való segédanyagok.

 

Minden magyarázatkérést, jobbítási ötletet, javítást szívesen fogadok.

Site partenaire :

 

Franciaoktatas.hu

 

Liens utiles / Hasznos linkek:

 

Francia nyelv

Nyelvtörténet

Területi változatok

Hangtan

Grammatika

Alaktan

Determinánsok és névszók

Igerendszer

Változatlan alakú szófajok

Mondattan

Szókincs

Helyesírás