Le français avec André – Franciául Andrással

La subordonnée sujet

   
   
LA SUBORDONNÉE SUJET AZ ALANYI MELLÉKMONDAT
   

Dans une subordonnée sujet, le mode du verbe dépend de ce qu’exprime le verbe de la proposition principale.

Alanyi mellékmondatban az állítmány igemódja attól függ, hogy mit fejez ki a főmondat állítmánya.

I. Indicatif ou conditionnel

I. Kjelentő vagy feltételes mód

Le verbe de la subordonnée sujet est à l’indicatif ou au conditionnel si le verbe de la principale exprime :

A mellékmondat állítmánya kijelentő vagy feltételes módban áll, ha a főmondat állítmánya a következőket fejezi ki:

1. la certitude, l’évidence :

1. bizonyosságot, nyilvánvalóságot:

Il est certain
Il est sûr
Il est clair
Il est évident
Il est incontestable
Il est vrai

etc.
qu’il viendra. (indicatif)
qu’il viendrait (conditionnel) s’il pouvait.
Biztos,
Biztos,
Világos,
Nyilvánvaló,
Kétségtelen,
Igaz,

stb.
hogy eljön. (kijelentő mód)
hogy eljönne, (feltételes mód) ha tudna.

2. la décision :

2. határozatot:

Il est décidé que nous partirons.
El van döntve, hogy elmegyünk.

3. la probabilité, l’apparence :

3. valószínűséget, látszatot:

Il est probable
Il me semble
Il paraît

etc.
que tu te trompes.
Valószínű,
Úgy tűnik nekem,
Úgy látszik,

stb.
hogy tévedsz.

II. Subjonctif

II. Kötőmód

Le verbe de la subordonnée sujet est au subjonctif si le verbe de la principale exprime :

Az alanyi mellékmondat állítmánya kötőmódú, ha a főmondat állítmánya a következőket fejezi ki:

1. la nécessité, l’obligation ou leur contraire :

1. szükségességet, kötelezettséget vagy ezek ellenkezőjét:

Il est temps
Il faut
Il ne faut pas
Il (n’)est (pas) indispensable
Il (n’)est (pas) nécessaire
Il (n’)est (pas) obligatoire

etc.
que tous soient là.
Itt az ideje
Az kell,
Nem kell
(Nem) nélkülözhetetlen,
(Nem) szükséges,
(Nem) kötelező,

stb.
hogy mindenki itt legyen. (felszólító mód a magyarban)
Il (ne) faut (pas) que tous soient là.
Mindenkinek itt kell / Nem kell mindenkinek itt lennie. (személyragos főnévi igenév a magyarban)

2. l’incertitude :

2. bizonytalanságot:

Il est douteux
Il n’est pas certain
Il n’est pas sûr
Il n’est pas probable

etc.
qu’elle soit arrivée.
Kétséges,
Nem biztos,
Nem biztos,
Nem valószínű,

stb.
hogy megérkezett. (kijelentő mód a magyarban)

3. la possibilité :

3. lehetőséget:

Il est possible,
Il se peut
que tu aies fait une erreur .
Lehetséges,
Lehet,
hogy hibáztál. (kijelentő mód a magyarban)

4. l’impossibilité :

4. lehetetlenséget:

Il est impossible
Il n’est pas possible
que tu aies fait une erreur .
Lehetetlen,
Nem lehetséges,
hogy hibáztál volna. (feltételes mód a magyarban)

5. un jugement subjectif :

5. szubjektiv ítéletet:

C’est bizarre
C’est dommage
C’est/Ce n’est pas normal
Cela m’étonne
Cela m’inquiète
Il est ennuyeux
Il est regrettable
Il (n’) est (pas) bon
Il (n’) est (pas) étonnant
Il (n’) est (pas) juste
Il (n’) est (pas) surprenant

etc.
que vous parliez ainsi.
Furcsa,
Kár,
(Nem) természetes,
Elképeszt,
Nyugtalanít,
Bosszantó,
Sajnálatos,
(Nem) jó,
(Nem) csoda,
(Nem) igazságos,
(Nem) meglepő,
stb.
hogy így beszéltek. (hogy kötőszó és kijelentő mód a magyarban)
Cela ne sert à rien
Il est préférable
Il (n’) est (pas) bon
Il (n’) est (pas) utile
Il (ne) suffit (pas)
Il vaut mieux

etc.
que vous parliez ainsi.
Nem használ az,
Jobb,
(Nem) jó,
(Nem) használ az,
(Nem) elég,
Jobb,

stb.
ha így beszéltek. (ha kötőszó és kijelentő mód a magyarban)

 

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3

Index


25/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 7 autres membres