Le français avec André – Franciául Andrással

Le conditionnel passé

   
   
LE CONDITIONNEL PASSÉ A FELTÉTELES MÓD MÚLT IDŐ
   

1. Formation : le verbe auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent + le participe passé. (Pour savoir quels verbes se conjuguent avec quel auxiliaire, voir L’utilisation des verbes auxiliaires.) Exemples :

1. Alakítása: Az avoir vagy az être segédige + a múlt idejű melléknévi igenév. (A Segédigék használata mellékletben látható, mely igék melyik segédigével ragozandók.) Példák:

nager

úszni

j’aurais nagé
tu aurais nagé
il / elle aurait nagé
nous aurions nagé
vous auriez nagé
ils / elles auraient nagé

úsztam volna
úsztál volna
úszott volna
úsztunk volna
úsztatok volna
úsztak volna

partir

elmenni

je serais parti(e)
tu serais parti(e)
il serait parti
elle serait partie
nous serions parti(e)s
vous seriez parti(e)(s)
ils seraient partis
elles seraient parties

elmenten volna
elmentél volna
elment volna
(hímnem)

elment volna (nőnem)
elmentünk volna
elmentetek volna
elmentek volna (hímnem)
elmentek volna
(nőnem)

se reposer

pihenni

je me serais reposé(e)
tu te serais reposé(e)
il se serait reposé
elle se serait reposée
nous nous serions reposé(e)s
vous vous seriez reposé(e)(s)
ils se seraient reposés
elles se seraient reposées

pihentem volna
pihentél volna
pihent volna
(hímnem)
pihent volna
(nőnem)
pihentünk volna
pihentetek volna
pihentek volna
(hímnem)
pihentek volna
(nőnem)

Remarque : Voir l’article L’accord du participe passé pour savoir quand il s’accorde et quand il ne s’accorde pas.

Megjegyzendő: Lásd A múlt idejű melléknévi igenév egyeztetése cikket is.

2. Emploi

2. Használata

Le conditionnel passé peut exprimer :

A feltételes mód múlt ideje a következőket fejezheti ki:

• une action dont la réalisation était conditionnée par la réalisation d’une autre action : Si j’avais eu son numéro, je lui aurais téléphoné. (En français, le verbe exprimant la condition ne peut pas être au conditionnel dans une phrase ayant cette construction. Voir Si conditionnel.)

• olyan cselekvést, történést vagy létezést, amely megvalósulása egy másik cselekvés stb. megvalósulásától függött: Ha meglett volna a telefonszáma, telefonáltam volna neki. (A franciában a feltételt kifejező ige nem állhat feltételes módban egy ilyen szerkezetű mondatban. Lásd A si kötőszóval bevezetett feltételes mellékmondat.)

• une demande atténuée : J’aurais aimé vous poser une question.

• udvarias kérést: Egy kérdést szerettem volna feltenni.

• le regret : J’aurais fait ce voyage avec plaisir.

• sajnálkozást: Szerettem volna részt venni ezen az utazáson.

• une information non confirmée (surtout dans la presse) : L’accident se serait produit à cause d’une négligence.

• megerősítetlen információt (főleg a sajtóban): A baleset hanyagság miatt történhetett.

 

Exercice 1
Exercice 2

Index


20/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres