Le français avec André – Franciául Andrással

Le gérondif

   
   
LE GÉRONDIF A HATÁROZÓI IGENÉV
   

1. Formation : la préposition en + le participe présent. Exemple : en criant. Si le verbe est pronominal, le pronom réfléchi se place entre la préposition et le verbe : en me promenant, en se promenant.

1. Alakítása: az en elöljárószó + az ige jelen idejű melléknévi igeneve. Példa: kiáltva. Visszaható alakú ige esetében a visszaható névmás az elöljárószó és az ige között helyezendő el: sétálva.

2. Emploi

2. Használata

Le gérondif exprime un fait simultané au fait du prédicat, ayant le même sujet que celui-ci. Le gérondif remplit la fonction de complément circonstanciel

A határozói igenév a mondat állítmányának cselekvésével, történésével vagy állapotával egyidejű cselekvést stb. fejez ki, és a két cselekvésnek stb. ugyanaz az alanya. A határozói igenév mondatbeli funkciója határozói. Lehet

a) de temps :

a) időhatározó:

En sortant du théâtre, j’ai vu Pierre sur le boulevard.

Ahogy kijöttem a színházból, megláttam Pierre-t a körúton. (magyarban időhatározói mellékmondat)

b) de cause :

b) okhatározó:

Paul est tombé en se balançant sur sa chaise et il s’est fait mal.

Paul a székén hintázva leesett, és megütötte magát.

c) de manière :

c) módhatározó:

Ils sont sortis en courant.

Futva jöttek ki.

d) de condition :

d) feltételhatározó:

En prenant un taxi, vous arriverez à l’heure à l’aéroport.

Ha taxiba szálltok, időben értek ki a repülőtérre. (magyarban feltételes mellékmondat)

 

Exercice

Index


21/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres