Le français avec André – Franciául Andrással

L’infinitif complément du verbe sans préposition, avec la prépositin à et avec la préposition de

   
   
L’INFINITIF COMPLÉMENT DU VERBE SANS PRÉPOSITION, AVEC LA PRÉPOSITION À ET AVEC LA PRÉPOSITION DE AZ ELÖLJÁRÓSZÓ NÉLKÜLI, AZ À ELÖLJÁRÓS ÉS A DE ELÖLJÁRÓS TÁRGYI VAGY HATÁROZÓI FUNKCIÓJÚ FŐNÉVI IGENÉV
   

En français, un verbe à un mode personnel a souvent pour complément un verbe à l’infinitif sans préposition, avec la préposition à ou avec la préposition de. La plupart du temps, celui-ci a le même sujet que celui du verbe principal, mais parfois son sujet est différent. Il dépend du verbe principal si l’infinitif s’y attache directement ou à l’aide d’une de ces prépositions. En hongrois il y a plusieurs constructions qui peuvent correspondre à celles du français.

A francia nyelvben egy valamilyen igemódban álló ige gyakran rendel alá főnévi igenév által kifejezett tárgyat vagy olykor az à, máskor a de elöljáró által bevezetett határozót. A legtöbbször a főnévi igenév alanya ugyanaz, mint a fő igéjé, de előfordul az is, hogy saját alanya van. A fő igétől függ, hogyan kötődik hozzá a főnévi igenév: közvetlenül vagy az említett elöljárószók egyikével. A magyarban többféle szerkezet felelhet meg a franciabelieknek.

Ci-après nous listons les verbes les plus fréquents qui peuvent former une phrase avec un infinitif.

A továbbiakban felsoroljuk a leggyakoribb olyan igéket, amelyek főnévi igenévvel képezhetnek mondatot.

CONSTRUCTION À UN SEUL SUJET

EGYETLEN ALANYÚ SZERKEZET

Infinitif sans préposition

Elöljárószó nélküli főnévi igenév

J’aime lire.
Je compte lire cela.
Je crois avoir lu ça.
Je désire lire.
Je déteste lire.
Je dois lire.
J’espère lire cela.
Je m’imagine lire ça.
J’ose lire ça.
Je pense lire ça.
Je peux lire ça.
Je préfère lire.
Il prétend avoir lu cela.
Je me rappelle avoir lu cela.
Je sais lire.
Je souhaite lire.
Je veux lire.

Szeretek olvasni.
Szándékozom elolvasni.
Azt hiszem, olvastam.
Olvasni kívánok.
Utálok olvasni.
Olvasnom kell.
Remélem, hogy majd elolvasom.
Elképzelem magam, amint olvasom.
El merem olvasni.
Szándékozom elolvasni.
El tudom olvasni.
Inkább olvasni szeretek.
Azt állítja, hogy elolvasta.
Úgy emlékszem, hogy olvastam.
Tudok olvasni.
Olvasni kívánok.
Olvasni akarok.

À + infinitif

À + főnévi igenév

Je m’amuse à lire.
J’apprends à lire.
J’arrive à lire ça.
Je m’attendais à lire quelque chose de ce genre.
Je cherche à bien lire.
Je commence à lire.
Je consens à lire cela.
Je continue à lire.
Je me suis décidé à lire ça.
Je demande à lire ça.
Je m’entends à lire ça.
Je me suis habitué à lire.
Je me mets à lire.
Je m’oblige à lire ça.
Je m’occupe à lire.
Je pense à lire ça.
Je me prépare à lire.
Je renonce à lire.
Je me résigne à lire.
J’ai réussi à lire ça.
Je tiens à lire.

Olvasva szórakozom.
Olvasni tanulok.
Sikerül elolvasnom.
Tudtam, hogy ilyesmit fogok olvasni.
Igyekszem jól olvasni.
Elkezdek olvasni.
Beleegyezem, hogy elolvassam.
Folytatom az olvasást.
Elhatároztam, hogy elolvasom.
Kérem, hogy elolvashassam.
Értek ennek az olvasásához.
Megszoktam az olvasást.
Olvasni kezdek.
Kötelezem magam rá, hogy elolvasom.
Olvasással foglalom el magam.
Gondolok arra, hogy elolvassam.
Olvasni készülök.

Lemondok az olvasásról.
Beletörődöm az olvasásba.
Sikerült elolvasnom.
Ragaszkodom az olvasáshoz.

De + infinitif

De + főnévi igenév

J’accepte de lire ça.
Je m’arrête de lire.
Je cesse de lire.
J’ai choisi de lire ça.
Je commence de lire.
Je me contente de lire.
Je continue de lire.
Il convient de lire ça.
Je crains de lire mal.
J’ai décidé de lire ça.
Je doute de lire ça.
J’essaye de lire.
J’ai fini de lire.
Il importe de lire ça.
Je mérite de lire ça.
J’ai négligé de lire ça.
J’ai omis de lire ça.
J’ai oublié de lire ça.
Je projette de lire ça.

Je te promets de lire ça.
Je refuse de lire ça.
Je risque de lire mal.
Je me souviens d’avoir lu ça.
Je tâche de lire ça.

Beleegyezem, hogy elolvassam.
Abbahagyom az olvasást.
Abbahagyom az olvasást.
Azt választottam, hogy elolvasom.
Elkezdem az olvasást.
Megelégszem az olvasással.
Folytatom az olvasást.
Illik elolvasni.
Félek, hogy rosszul olvasok.
Elhatároztam, hogy elolvasom.
Kétlem, hogy elolvasom.
Olvasni próbálok.
Befejeztem az olvasást.
Fontos elolvasni.
Megérdemlem, hogy elolvashassam.
Figyelmen kívül hagytam az elolvasását.
Mellőztem az elolvasását.
Elfelejtettem elolvasni.
Tervezem az elolvasását.
Megígérem, hogy elolvasom.
Nem vagyok hajlandó elolvasni.
Azt kockáztatom, hogy rosszul olvasok.
Emlékszem rá, hogy olvastam.
Megpróbálom elolvasni.

CONSTRUCTION À DEUX SUJETS

KÉT ALANYÚ SZERKEZET

Infinitif sans préposition

Elöljárószó nélküli főnévi igenév

Je lui ai fait lire ça.
Je le laisse lire.

Elolvastattam vele.
Hagyom olvasni.

À + infinitif

À + főnévi igenév

Je leur apprends / enseigne à lire.

Olvasni tanítom őket.

De + infinitif

De + főnévi igenév

Je l’ai accusé de lire mal.
Je lui commande de lire ça.
Je lui conseille de lire.
Je lui demande de lire ça.
Je lui dis de lire.
Je le dispense de lire ça.
Je lui écris de lire ça.
Je lui ordonne de lire ça.
Je lui permets de lire ça.
Je lui prescris de lire ça.
Je le prie de lire ça.
Je lui propose de lire ça.
Je lui recommande de lire ça.
Je le soupçonne d’avoir lu ça.

Azzal vádoltam meg, hogy rosszul olvas.
Megparancsolom neki, hogy olvassa el.
Azt tanácsolom neki, hogy olvasson.
Azt kérem tőle, hogy olvassa el.
Azt mondom neki, hogy olvasson.
Felmentem ennek az elolvasása alól.
Azt írom neki, hogy olvassa el.
Megparancsolom neki, hogy olvassa el.
Megengedem neki, hogy olvassa el.
Előírom neki, hogy olvassa el.
Arra kérem, hogy olvassa el.
Azt javasolom neki, hogy olvassa el.
Azt ajánlom neki, hogy olvassa el.
Arra gyanakszom, hogy elolvasta.

Remarques :

Megjegyzendők:

1. Je pense se construit sans préposition s’il a le sens j’ai l’intention de, et avec la préposition à s’il a le sens l’idée me vient de.

1. Je pense elöljárószó nélkül képez szerkezetet, ha jelentése az a szádékom, hogy, de az à elöljárószóval, ha jelentése az az ötletem támad, hogy.

2. Commencer et continuer se construisent avec la préposition à mais aussi, plus rarement, avec la préposition de, sans changer de sens.

2. A commencer és a continuer igék à-val, de ritkábban de-vel is használatosak, anélkül hogy változna a jelentésük.

3. Décider se construit avec la préposition de mais sa forme pronominale, se décider – avec la préposition à.

3. A décider ige de-vel használandó, de visszaható alakja, se déciderà-val.

4. Demander se construit avec la préposition à dans la construction à un seul sujet mais avec la préposition de si la construction est à deux sujets.

4. A demander igét à-val használjuk, amikor egyetlen alanyú szerkezetről van szó, de de-vel két alanyú szerkezet esetében.

5. Dans le cas de la construction à un seul sujet, certains verbes utilisés sans préposition peuvent se construire non seulement avec l’infinitif, mais aussi avec une proposition subordonnée équivalente, sans changer de sens. Toutefois, la construction avec l’infinitif est d’un registre plus soutenu. Exemples :

5. Az egyetlen alanyú szerkezet esetében egyes olyan igék, amelyek elöljárószó nélkül használatosak, nemcsak főnévi igenévvel kombinálhatók, hanem megfelelő mellékmondattal is, jelentésváltozás nélkül. Mégis a főnévi igeneves szerkezet emelkedettebb beszédstílusú. Példák:

Je crois avoir lu cela. = Je crois que j’ai lu ça.
J’espère lire cela. = J’espère que je lirai ça.
Il prétend avoir lu cela. = Il prétend qu’il a lu ça.
Je me rappelle avoir lu cela. = Je me rappelle que j’ai lu ça.

Azt hiszem, olvastam.
Remélem, hogy majd elolvasom.
Azt állítja, hogy elolvasta.
Úgy emlékszem, hogy olvastam.

 

Exercice

Index


21/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 7 autres membres