Le français avec André – Franciául Andrással

Résumé

Sommaire

 

 

 

RÉSUMÉ

ÖSSZEFOGLALÁS

 

 

DEMANDER DE RÉSUMER

ÖSSZEFOGLALÁS KÉRÉSE

 

 

Abrège !

Fogd rövidebbre!

Arrête de palabrer !

Ne szaporítsd a szót!

Dis-moi brièvement ce qui est arrivé !

Mondd el röviden, mi történt.

Dis-moi en gros comment tu as fait !

Mondd el nagy vonalakban, hogy csináltad!

Épargne-moi les détails !

Kímélj meg a részletektől!

Et en conclusion ?

És, mindent összegezve?

Fais bref !

Csak röviden! (tegezés)

Faites bref !

Csak röviden! (önözés)

Finis, s’il te plaît !

Fejezd be, kérlek!

N’entre pas dans les détails !

Ne bocsátkozz részletekbe!

Ne remonte pas au déluge !

Ne kezdd Ádámnál és Évánál! [Ne menj vissza az özönvízig!]

Ne te perds pas dans les détails !

Ne bocsátkozz részletekbe!

Passe sur l’introduction !

Hagyd a bevezetőt.

Raccourcis !

Fogd rövidebbre!

Résumez, s’il vous plaît !

Foglalja össze, kérem!

Sois | bref / brève | !

Csak röviden! (tegezés)

Soyez | bref / brève | !

Csak röviden! (önözés)

Termine, s’il te plaît !

Fejezd be, kérlek!

 

 

ANNONCER QU’ON VA RÉSUMER

ÖSSZEFOGLALÁS BEJELENTÉSE

 

 

Bref, ...

Röviden, …

Ça ne prendra que quelques minutes : ...

Rövid leszek: ...

Dans les grandes lignes, …

Nagy vonalakban, ...

En abrégé, ...

Röviden, …

En bref, ...

Röviden, …

En conclusion, ...

Mindent összefoglalva, …

En deux mots, ...

Néhány szóban elmondva, …

En général, ...

Általában, ...

En gros, ...

Dióhélyban, ...

En quelques mots : ...

Néhány szóban elmondva, …

En résumé, ...

Röviden, …

En un mot comme en cent, ...

Egy szó, mint száz, ...

Enfin, bref, ...

Szóval …

J’abrège : …

Rövidre fogom: ...

Je n’entre pas dans les détails.

Nem bocsátkozom részletekbe.

Je passe sur les détails.

Nem bocsátkozom részletekbe.

Je résume : ...

Összefoglalom: ...

Je serai | bref / brève | : …

Rövid leszek: ...

Je vous épargne les détails.

Megkímélem a részletektől.

Pour conclure, ...

Mindent összefoglalva, …

Pour conclure, ...

Mindent összegezve, …

Pour (en) terminer, ...

Mindent összefoglalva, …

Pour être | bref / brève |, ...

Rövidre fogva, ...

Pour faire court, ...

Rövidre fogva, ...

Pour (me) résumer, ...

Rövidre fogva, ...

Pour tout dire, ...

Rövidre fogva, ...

Sans entrer dans les détails, ...

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, ...

 

 

DIRE QU’ON RENONCE À CONTINUER

FOLYTATÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS

 

 

..., et ainsi de suite.

..., és így tovább.

..., et caetera et caetera.

..., s a többi, s a többi.

..., et j’en passe.

..., s a többi, s a többi.

..., et le reste.

..., s a többi, s a többi.

 

Exercice 1 (Megnyitására kitömörítő program szükséges. Kitömörítés után nyissa meg az „a_double_cliquer.html” fájlt!)
Exercice 220/10/2013
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 7 autres membres