Le français avec André – Franciául Andrással

Le participe présent

   
   
LE PARTICIPE PRÉSENT A JELENIDEJŰ MELLÉKNÉVI IGENÉV
   

1. Formation : le radical de la 1re personne du pluriel de l’indicatif présent + la terminaison -ant.

1. Alakítása: a kijelentő mód jelen idő többes szám 1. személy alakjának a töve + az -ant képző.

Exemples :

Példák:

regarder

nézni

Indicatif présent : nous regardons

Kijelentő mód jelen idő: nézünk

Paricipe présent : regardant

Jelen idejű melléknévi igenév: néző

choisir

választani

Indicatif présent : nous choisissons

Kijelentő mód jelen idő: választunk

Paricipe présent : choisissant

Jelen idejű melléknévi igenév: választó

comprendre

érteni

Indicatif présent : nous comprenons

Kijelentő mód jelen idő: értünk

Paricipe présent : comprenant

Jelen idejű melléknévi igenév: értő

Il y a trois exceptions, des verbes dont le radical au participe présent n’est pas celui de la 1re personne du pluriel de l’indicatif présent :

Három kivétel van. Jelen idejű melléknévi igenevüknek a töve nem a kijelentő mód jelen idő többes szám 1. személy alakjának a töve:

être

lenni

Indicatif imparfait : nous étions

Kijelentő mód folyamatos múlt idő: voltunk

Paricipe présent : étant

Jelen idejű melléknévi igenév: levő

avoir

birtokolni

Subjonctif présent : que nous ayons

Kötőmód jelen idő: birtokoljunk

Paricipe présent : ayant

Jelen idejű melléknévi igenév: birtokló

savoir

tudni

Subjonctif présent : que nous sachions

Kötőmód jelen idő: tudjunk

Paricipe présent : sachant

Jelen idejű melléknévi igenév: tudó

À noter que les verbes du 2e groupe ont le suffixe -iss- avant la terminaison.

Megjegyzendő, hogy a 2. igeragozási csoporthoz tartozó igék esetében az -iss- képző van az -ant képző előtt.

2. Emploi

2. Használata

Le participe présent est utilisé plutôt dans la langue soutenue, voire littéraire. Il exprime un fait subordonné à un autre verbe et simultané avec le fait de celui-ci. Son sujet peut être le même que celui du verbe principal ou différent de celui-ci.

A jelen idejű melléknévi igenév inkább az emelkedett beszédstílusban, főleg az irodalmi nyelvben használatos. Más ige által kifejezett cselekvésnek, történésnek vagy állapotnak alárendelt cselekvést stb. fejez ki, és a két ige cselekvése stb. egyidejű. A jelen idejű melléknévi igenév alanya lehet azonos a fő ige alanyával vagy ettől különböző.

• Lorsque le sujet du participe présent est le même que celui du verbe principal, la construction avec le participe présent peut remplacer :

• Amikor a jelen idejű melléknévi igenév alanya azonos a fő ige alanyával, a jelen idejű melléknévi igeneves szerkezet kétféle mellékmondatot helyettesíthet:

– une subordonnée circonstancielle :

– határozói mellékmondatot:

Parce qu’elle voulait se reposer, elle s’est allongée sur le canapé. → Voulant se reposer, elle s’est allongée sur le canapé.

Mivel pihenni akart, ledőlt a kanapéra.

– une subordonnée relative :

– jelzői mellékmondatot:

Les malades qui se présenteront à l’hôpital seront immédiatement admis. → Les malades se présentant à l’hôpital seront immédiatement admis.

Azokat a betegeket, akik a kórházban fognak jelentkezni, azonnal fel fogják venni. → A kórházban jelentkező betegeket azonnal fel fogják venni.

• Le sujet du participe présent peut être différent de celui du verbe principal quand ce verbe exprime l’action d’un organe sensoriel (regarder, voir, écouter, entendre, sentir). Dans ce cas, le participe présent est équivalent à l’infinitif présent utilisé avec les mêmes verbes principaux dans la langue courante :

• A jelen idejű melléknévi igenév alanya különbözhet a fő ige alanyától, ha a fő ige érzékszerv cselekvését fejezi ki. Ilyenek a nézni, látni, hallgatni, hallani, érezni igék. Ez esetben a jelen idejű melléknévi igenévnek ugyanaz a jelentése, mint az ezekkel a fő igékkel használt főnévi igenévnek:

J’ai vu la dame sortir du théâtre. → J’ai vu la dame sortant du théâtre.

Láttam a hölgyet kijönni a színházból. → Láttam a színházból kijövő hölgyet.

 

Exercice 1
Exercice 2

Index


22/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres