Le français avec André – Franciául Andrással

Le futur antérieur

   
   
LE FUTUR ANTÉRIEUR AZ ELŐIDEJŰ JÖVŐ IDŐ
   

Cette forme verbale n’a pas de correspondant exact en hongrois. On le rend par divers moyens langagiers, comme on le voit plus bas, au point 2.

Ennek az igealaknak nincs pontos megfelelője a magyarban. Különböző nyelvi eszközökkel adjuk vissza, amint az lejjebb, a 2. pont alatt látható.

1. Formation : le verbe auxiliaire avoir ou être au futur simple + le participe passé. (Pour savoir quels verbes se conjuguent avec quel auxiliaire, voir L’utilisation des verbes auxiliaires. Voir aussi L’accord du participe passé.) Exemples (ici nous rendons le futur antérieur par le futur hongrois) :

1. Alakítása: az avoir vagy az être segédige egyszerű jövő idejű alakja + a használt ige múlt idejű melléknévi igeneve. (A segédigék használata cikkben látható, mely igék melyik segédigével ragozandók, és lásd a A múlt idejű melléknévi igenév egyeztetése cikket is.) Példák (itt a előidejű jövőt a magyar jövő idővel adjuk vissza):

ouvrir

kinyitni

j’aurai ouvert
tu auras ouvert
il/elle aura ouvert
nous aurons ouvert
vous aurez ouvert
ils/elles auront ouvert

ki fogom nyitni
ki fogod nyitni
ki fogja nyitni
ki fogjuk nyitni
ki fogjátok nyitni
ki fogják nyitni

partir

elmenni

je serai parti(e)
tu seras parti(e)
il sera parti
elle sera partie
nous serons parti(e)s
vous serez parti(e)(s)
ils seront partis
elles seront parties

el fogok menni
el fogsz menni
el fog menni
(hímnem)
el fog menni (nőnem)
el fogunk menni
el fogtok menni
el fognak menni
(hímnem)
el fognak menni (nőnem)

se reposer

pihenni

je me serai reposé(e)
tu te seras reposé(e)
il se sera reposé
elle se sera reposée
nous nous serons reposé(e)s
vous vous serez reposé(e)(s)
ils se seront reposés
elles se seront reposées

pihenni fogok
pihenni fogsz
pihenni fog
(hímnem)
pihenni fog (nőnem)
pihenni fogunk
pihenni fogtok
pihenni fognak
(hímnem)
pihenni fognak (nőnem)

2. Emploi

2. Használata

a) Dans une proposition subordonnée circonstancielle de temps, le futur antérieur exprime un fait antérieur au fait de la proposition principale. Le verbe de celle-ci peut être :

a) Időhatározói mellélmondatban a előidejű múlt idő olyan jövő idejű cselekvést, történést vagy állapotot fejez ki, amely a főmondat állítmánya által kifezett cselekvés stb. előtt fog bekövetkezni. A főmondat állítmányának az igealakja lehet:

• au futur simple : Je sortirai en ville quand j’aurai fini mon travail.

• egyszerű jövő időben: Majd akkor megyek a városba, amikor befejeztem a dolgomat. (magyarban múlt idő)

• à l’impératif : Appelle-moi dès que tu seras arrivé !

• felszólító módban: Hívj fel, amint megérkezel/megérkeztél! (magyarban jelen vagy múlt idő)

b) Dans une proposition indépendante, le futur antérieur exprime une action terminée avant un moment du futur, en général indiqué par un complément de temps : Dans une semaine, tu auras reçu une réponse.

b) Független mondatban az előidejű jövő idő olyan cselekvést stb. fejez ki, amely be fog fejeződni egy jövőbeli időpont előtt. Ezt az időpontot általában időhatározó jelöl: Egy hét után választ fogsz kapni. (magyarban jövő idő)

c) On utilise aussi le futur antérieur pour exprimer un fait supposé avoir eu lieu dans le passé : Sylvie n’est pas encore rentrée. Elle aura été retenue à son travail.

c) Olyan cselekvés stb. kifejezésére is használjuk az előidejű jövő időt, amelyről feltételezzük, hogy bekövekezett a múltban: Sylvie még nem jött haza. Bizonyára tovább kellett maradnia a munkahelyén.

 

Exercice 1

Exercice 2

Index21/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres