Le français avec André – Franciául Andrással

La concordance des temps

   
   
LA CONCORDANCE DES TEMPS À L’INDICATIF AZ IGEIDŐ-EGYEZTETÉS KIJELENTŐ MÓDBAN
   

Dans une phrase complexe il y a toujours un certain rapport temporel entre le fait exprimé par le verbe de la proposition principale et celui exprimé par le(s) verbe(s) de la proposition / des propositions subordonnée(s).

Összetett mondatban mindig van egy bizonyos időviszony a főmondat állítmánya által kifejezett cselekedet és a mellékmondat(ok) állítmánya(i) által kifejezett(ek) között.

Si le verbe de la principale est au présent, les rapports temporels sont indiqués par les formes du verbe de la subordonnée, comme suit :

Amikor a főmondat állítmánya jelen idejű, az időviszonyokat a mellékmondat állítmánya a következőképpen jelzi:

Il dit qu’il

simultanéité

travaille. (indicatif présent)

antériorité

a travaillé. (passé composé)

vient de travailler. (passé récent)

postériorité

travaillera. (futur simple)

va travailler. (futur proche)

Azt mondja, hogy

egyidejűség

dolgozik. (kijelentő mod jelen idő)

előidejűség

dolgozott. (összetett múl a franciában)

éppen azelőtt dolgozott. (közvetlen múlt a franciában)

utóidejűség

dolgozni fog. (egyszerű jövő a franciában)

majd dolgozik. (közvetlen jövő a franciában)

Si le verbe de la principale est à un temps passé, à la place des formes ci-dessus du verbe de la subordonnée on emploie d’autres formes pour indiquer les mêmes rapports temporels :

Ha a főmondat állítmánya valamelyik múlt időben áll, a mellékmondat állítmányának a fenti alakjai helyett más igealakokat használnak ugyanazokat az időviszonyokat kifejezendő:

Il a dit
Il disait
Il avait dit

qu’il

simultanéité

travaillait. (imparfait)

antériorité

avait travaillé. (plus-que-parfait)

venait de travailler. (plus-que-parfait récent)

postériorité

travaillerait. (conditionnel présent)

allait travailler. (futur proche du passé)

Azt mondta, hogy

egyidejűség

dolgozik. (folyamatos múlt a franciában)

előidejűség

dolgozott. (előidejű múlt a franciában)

éppen azelőtt dolgozott. (közvetlen előidejű múlt a franciában)

utóidejűség

dolgozni fog. (feltételes mód jelen idő a franciában)

majd dolgozik. (közvetlen előidejű jövő a franciában)

Remarques :

Megjegyzendők:

• « Simultanéité » veut dire que le fait de la subordonnée a lieu en même temps que celui de la principale, « antériorité » – que le fait de la subordonnée a eu lieu avant celui de la principale, « postériorité » – que le fait de la subordonnée aura lieu après celui de la principale.

• „Egyidejűség” azt jelenti, hogy a mellékmondat állítmánya által kifejezett cselekvés, történés, létezés vagy állapot ugyanahhoz az időszakhoz kötött, mint a főmondat állítmánya által kifejezett, „előidejűség” azt, hogy a mellékmondat állítmánya által kifejezett cselekvés stb. a főmondat állítmánya által kifejezetthez viszonyíta egy előbbi időszakhoz kötött, „utóidejűség” pedig azt, hogy a mellékmondat állítmánya által kifejezett cselekvés stb. a főmondat állítmánya által kifejezetthez viszonyítva egy azutáni időszakhoz kötött.

• Le conditionnel présent n’a pas ici sa valeur de base mais exprime le futur par rapport à un moment du passé.

• Itt a francia feltételes mód jelen idejének nem az alapértékéről van szó, hanem arról, hogy ez az igealak a főmondat állítmánya által kifejezett cselekvés stb. időpontjához viszonyítva azutáni cselekvést stb. fejez ki.

 

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5
Exercice 6

Index


20/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres