Le français avec André – Franciául Andrással

La subordonnée conditionnelle introduite par si

   
   
LA SUBORDONNÉE CONDITIONNELLE INTRODUITE PAR SI (SI CONDITIONNEL) A SI ÁLTAL BEVEZETETT FELTÉTELES MELLÉKMONDAT (FELTÉTELES SI)
   

En français, dans la subordonnée conditionnelle introduite par la conjonction si, l’emploi des formes du verbe obéit aux règles ci-après.

A francia nyelvben a si kötőszó által bevezetett feltételes mellékmondat állítmányának az alakjait az alábbi szabályok szerint használják.

• Le verbe ne peut pas être au futur. Dans ce cas, la valeur de futur est exprimée par l’indicatif présent :

• Az állítmány nem állhat jövő időben. Ez esetben a jövő fogalmát a kijelentő mód jelen idő fejezi ki:

Demain nous nous promènerons en forêt s’il y a du soleil.

Holnap az erdőben fogunk sétálni, ha szép idő lesz. (a magyarban jövő idő)

• Le verbe ne peut pas être au conditionnel présent. Dans la subordonnée introduite par si conditionnel, cette valeur est exprimée par l’indicatif imparfait :

• Az állítmány nem állhat feltételes mód jelen időben. A si-vel bevezetett feltételes mellékmondatban ezt a fogalmat a kijelentő mód folyamatos múlt idő fejezi ki:

Je ferais du sport si je n’avais pas mal au dos.

Sportolnék, ha nem fájna a hátam. (a magyarban feltételes mód jelen idő)

• Le verbe ne peut pas être au conditionnel passé. Avec si conditionnel, cette valeur est exprimée par l’indicatif plus-que-parfait :

• Az állítmány nem állhat feltételes mód múlt időben. Feltételes si-vel ezt a fogalmat a kijelentő mód előidejű múlt idő fejezi ki:

Je vous aurais prêté ma caméra si vous me l’aviez demandé.

Kölcsönadtam volna a kamerámat, ha elkértétek volna. (a magyarban feltételes mód múlt idő)

Ta plaisanterie m’amuserait si je ne l’avais pas entendue vingt fois !

A vicced szórakoztatna, ha nem hallottam volna már hússzor! (a magyarban feltételes mód múlt idő)

Le verbe de la subordonnée conditionnelle introduite par si peut aussi être à l’indicatif présent avec la valeur de base de celui-ci :

A si-s felételes mellékmondat állítmánya állhat még kijelentő mód jelen időben ennek alapértékével:

Je bois si j’ai soif.

Iszom, ha szomjas vagyok.

Si conditionnel admet aussi l’indicatif passé composé :

A feltételes si elfogadja a kijelentő mód összetett múlt időt is:

Si tu as fini tes devoirs, tu peux regarder la télé.

Ha elvégezted a házifeladatodat, nézhetsz tévét.

Attention !

Figyelem!

Ne pas confondre la subordonnée conditionnelle introduite pas si (qui répond à la question « à quelle condition ? ») avec la subordonnée complément d’objet direct introduite par si, qui est une question totale indirecte répondant à la question « qu’est-ce que ? », et dont le verbe peut être au futur et au conditionnel :

Nem tévesztendő össze a si által bevezetett feltételes mellékmondat (amely a „milyen feltétellel?” kérdésre válaszol) a si-vel bevezetett tárgyi mellékmondattal, amely eldöntendő közvetett kérdés, a „mit?” kérdésre válaszol, és állítmánya lehet jövő időben és feltételes módban is:

Je me demande si Jacques trouvera notre immeuble d’après mes indications.
Je ne sais pas si Claudine ferait pour toi ce que tu as fait pour elle.
Je me demande si Paul serait venu avec nous à la montagne, car je sais qu’il n’aime pas camper.

Azon tűnődöm, hogy Jacques meg fogja-e találni a házunkat az útbaigazításom segítségével.
Nem tudom, Claudine megtenné-e érted azt, amit te tettél meg érte.
Azon tűnődöm, hogy Paul eljött-e volna velünk a hegyekbe, mert tudom, hogy nem szeret kempingezni.

 

Exercice 1
Exercice 2

Index


23/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres